Servei d’Atenció Neuropsicològica

Aquest servei té per objectiu l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció en situacions com:

  • Dificultats en el neurodesenvolupament: retard mental, síndromes específics (Williams, Angelman, Rett, Asperger, Down, etc.).
  • Dificultats a lesions sobrevingudes: traumatismes craneoencefàlics (TCE), accidents cerebrovasculars (ICTUS hemorràgics o isquèmics), anòxies, aneurismes, infeccions cerebrals, …
  • Pèrdua de les capacitats cognitives no associades a l’edat: deteriorament cognitiu lleu (DCL), demències (Alzheimer, Senil, Cossos de Lewy, Vasculars, Pick, Parkinson, Paràlisi Supranuclear Pogressiva, Corea de Huntington, …).

Desenvolupem una intervenció a mida i assessorem als familiars per a la millora de les seves relacions.

La intervenció es recolza també en les noves tecnologies perquè han demostrat la seva eficiència en el tractament d’aquestes alteracions.