Servei d’Orientació i Assessorament Psicològic Online

Aquest servei està orientat a aquelles persones que per diversos motius no poden desplaçar-se al nostre centre (discapacitats físiques, malalties, residència a l’estranger o treball temporal fora de les nostes fronteres). Les nostres professionals poden donar orientació, assessorament i/o tractament psicològic en aquelles situacions que es valori la seva viabilitat, garantint la confidencialitat dels clients.

Per a dur-ho a terme, s’inicia el contacte via telefònica (93 418 26 87/ 671 361 061) o correu electrònic a info@institutmyrios.com, atenent la demanda de manera gratuita i sense compromís. Posteriorment, els professionals de l’Institut Myrios valoraran la situació i es posaran de nou en contacte amb la persona o empresa sol·licitant, per transmetre si és o no viable l’atenció online i en cas afirmatiu, plantejar quin és el pla d’atenció. En aquest es detalla el tipus d’intervenció (assessorament i/o psicoteràpia), el professional i la via de contacte (Skype, Google Hangouts, Facetime). S’acorda un dia i hora de visita, amb una prova prèvia, abans de la primera sessió, per tal de verificar el funcionament del sistema i les xarxes d’internet. A partir de llavors, es realitzen les sessions amb les mateixes condicions d’atenció i procediment que les presencials, tenint en compte, això sí, les característiques específiques de l’atenció online.