Grups de Suport i acompanyament per pares i mares, nens, adolescents i adults.

El treball en format grupal parteix de l’evidència empíricament contrastada que, en situació de crisi i/o dificultats, el suport de persones que estan vivint processos semblants, té un efecte positiu per a l’adaptació a la situació, la superació de la crisi i la salut mental en general. Tots els grups que s’ofereixen estan guiats per un o més membres de l’equip de Myrios que vetllaran pel desenvolupament harmònic del grup i que guiaran els continguts a treballar, sempre d’acord amb les necessitats de cada grup en particular.

Oferim:

  • Grups de suport per a pares i mares sobre educació, gestió emocional, TDAH, adopció, monoparentalitat, gestió de les conductes inadequades, entre altres.
  • Grups específics amb nens i adolescents sobre habilitats socials, relaxació, tècniques d’estudi, autoestima, control de la ira, …
  • Grups d’adults específics per atendre situacions de dol, autoestima, assertivitat, habilitats socials, relaxació, mindfulness, ansietat, depressió, …