Unitat d’Atenció Postadoptiva

La Unitat d’Atenció Postadopció de l’Institut Myrios té com a objectiu ajudar a les famílies adoptives i als professionals que treballen amb ella per a afavorir el desenvolupament òptim del fill adoptiu, potenciant les capacitats cognitives, emocionals, educatives i socials del nen i que propiciaran que el nen/a pugui desenvolupar la capacitat per regular les seves pròpies respostes emocionals a les experiències quotidianes i construir narratives d’identitat coherents.

  • Assessorament i suport a pares adoptius per a que puguin desenvolupar competències per tal d’afrontar situacions potencialment problemàtiques.
  • Avaluació de demandes psicològiques i/o pedagògiques provinents de persones adoptades o de les famílies adoptives.
  • Intervenció individual, familiar i/o combinada. Quan el cas ho requereix, i sempre amb l’acord dels pares, treballem de manera coordinada amb altres professionals de l’àmbit de la salut, i/o amb professionals de l’escola a la qual assisteix el nen (tutor, psicopedagog de l’escola…).
  • Formació i/o supervisió a professionals que treballen en relació amb infants i joves adoptats i/o les seves families (psicòlegs, mestres, serveis d’orientació escolar…)