Servei d’Assessorament i Formació a Escoles

L’Institut Myrios esdevé un nexe perfecte per a l’aplicació i difusió de les innovacions i investigacions en els àmbits socials, psicològics i pedagògics. Realitzant recerca en la primera línia d’atenció i retornant aquests coneixements en publicacions, formació universitària i a professionals i entitats que treballin en la temàtica dels serveis que s’hi desenvolupen, així com oferint assessorament i supervisió a professionals.

Per això, som formadors de mestres en àmbits com l’educació emocional, la gestió del “bullying“, les particularitats de l’adopció (nacional i internacional), el TDAH, els trastorns de la lectura i l’escriptura, … Així com en la prevenció del burnout del professional de l’educació.

Ens desplacem a les escoles, ens informem de la situació dels alumnes i dels professors i donem atenció  i orientació a les necessitats de manera específica, mantenint un contacte constant, fins a la resolució de la situació. També oferim xerrades als pares, perquè entenem que són una part fonamental del procés educatiu dels infants, i que poden aportar continuïtat a la tasca i els esforços del professorat.