Servei d’Atenció a la Família

Aquest servei té per finalitat oferir una orientació, atenció i assessorament a les families, adreçat a afavorir el seu benestar. S’ofereix orientació, assessorament i espais de consulta a les famílies per tal de plantejar, resoldre, derivar o oferir recursos a qüestions diverses de comunicació i relació que afecten l’àmbit familiar.

L’atenció pot ser en format familiar, de parella, específicament als nens o combinada, segons sigui necessari. La família és la base del creixement personal. En ella es donen unes dinàmiques que poden arribar a ser nocives per a alguns membres de la mateixa. Per això, l’Institut Myrios ofereix un espai per a revisar-les i ajudar en la gestió vers el benestar de tots els seus membres.