Grups de Mindfulness

Programa de reducció de l’estrés basat en Mindfulness per a Adults

Programa estandaritzat de 8 setmanes dirigit a adults per a reduir l’estrés, basat en el Mindfulness i l’evidència dels beneficis que comporta aquesta pràctica.

Taller de Mindfulness per a Adolescents

Aquest grup de Mindfulness dirigit especialment a adolescents, permet realitzar una iniciació a aquesta pràctica i ensenyar a gestionar les experiències diàries d’una manera sana i diferent. Prendre consciència de les emocions i els sentiments, dels pensaments i de les sensacions corporals i aprendre a tractar-se a sí mateix i als altres de manera amable.

______________________________________________________________________________

Què és el Mindfulness?

El Mindfulness o atenció plena és la consciència que sorgeix en parar esment d’una manera determinada, intencionadament en el moment present, sense emetre judicis sobre les coses, veient-les com són, observant-les amb curiositat.
Les habilitats que s’entrenen amb aquesta pràctica són les d’observar, descriure i participar plenament en el que ocorre en el moment actual, sense jutjar, fent una cosa alhora i de forma eficient.
Podem parar esment plenament a tots i cadascun dels aspectes de la nostra experiència: sensacions corporals, sentiments, pensaments, el que veiem, el que olorem, el que escoltem, el que toquem i el que assaborim.
En estar totalment presents, l’atenció plena ens ajuda a reconèixer i a abandonar les reaccions habituals automàtiques i la “manera fer”.
Avui dia vivim submergits en una voràgine de tasques, d’estímuls, … som experts en multitasking, però la veritat és que no estem realitzant ni gaudint cap d’aquestes activitats o tasques que fem.
A través de la pràctica del Mindfulness, conreem la manera ser, l’estar present en l’aquí i en l’ara.

Un altre punt clau d’aquesta pràctica és la calidesa, l’amabilitat i l’autocompasió. Sovint ens parlem i ens tractem molt malament a nosaltres mateixos, pitjor del que ens atreviríem mai a tractar a uns altres. El Mindfulness convida a l’acceptació i a la cura i amor per un mateix.

Nombrosos estudis científics avalen la seva eficàcia en:

    • Augment de la producció d’anticossos

    • Augment del sistema immunitari

    • Augment del gruix de l’hipocamp (memòria, aprenentatge)

    • Disminució de l’amígdala dreta (regula amenaces percebudes)
    • Activació en xarxes del cervell del còrtex cerebral que intervenen en l’experimentació del moment present

    • Millora de trastorns físics (cefalees, insomni, dolors musculars…)

    • Disminució de l’evitació experiencial

    • Millora de la regulació emocional (ira, ràbia, tristesa, por, alegria…)

    • Millora de l’estat d’ànim

    • Ens manté positius (en estudis on es comparen individus que han seguit una pràctica regular de Mindfulness amb uns altres que no ho han realitzat, es reflecteix que aquells que es van entrenar en aquesta pràctica presenten major desenvolupament del lòbul prefrontal esquerre, relacionat amb les experiències i expressions positives, així com amb l’afecte positiu i la tendència a no fixar-nos tant en el negatiu)

    • Motivació per a augmentar el benestar d’un mateix i també de l’altre (sortir de l’egocentrisme, sentir-nos connectats a alguna cosa més)

Així doncs, més que una pràctica aïllada, en ser alguna cosa que requereix entrenament i més en les societats occidentals, el Mindfulness constitueix un estil de vida, una manera de veure, entendre i sentir el món.