Equip professional

L’equip tècnic de l’Institut Myrios és interdisciplinari i treballa en estreta relació, ja que els professionals desenvolupen les seves funcions en més d’un servei. Tots ells, es caracteritzen per unes aptituds, coneixements i actituds que els permeten el desenvolupament de la seva activitat professional amb expertesa i qualitat.

Psicòlogues i Psicoterapeutes             

LAIA GARCIA SALA (Coordinadora)

Doctora en Psicologia. Psicòloga General Sanitària. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, Blanquerna. Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia  (URL-UB). Màster Oficial en Psicoteràpia (URL). Formació psicoterapèutica al centre Aiglé (Buenos Aires- Argentina).

Professora del Màster interuniversitari en Adopció i Acolliment (URL- U.P. Comillas). Professora de l’Institut Bonanova de formació professional sanitària (Consorci Parc de Salut Mar).

Psicoterapeuta de nens, adults, parelles i famílies. Especialista en conductes desadaptatives en la infància. Especialista en ansietat, depressió, tècniques de relaxació, mindfulness, visualització i EMDR.

Investiga i publica principalment sobre la identitat, l’aferrament i l’aferrament adult (parelles), l’adopció i la intervenció en la post-adopció.

.

SANDRA GER CABERO (Coordinadora)

CV Sandra 2

Doctora en Psicologia. Psicòloga General Sanitària. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, Blanquerna. Màster en Psicología Clínica i Psicoteràpia (URL-UB).

Professora associada de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Professora del Màster interuniversitari en Adopció i Acolliment (URL- U.P. Comillas).

Psicoterapeuta de nens, adults, parelles i famílies. Experta en adopcions i en parelles. Especialista en ansietat, tècniques de relaxació i mindfulness, visualització i EMDR. Especialista en conductes desadaptatives en la infància i adolescència.

Investiga i publica principalment sobre l’àmbit de les competències parentals i l’adaptació familiar en l’adopció internacional.

…..

ROSER CASTELLÀ ARIBAU

Psicòloga General Sanitària. Llicenciada per la Universitat Ramon Llull de Barcelona (URL). Certificació Europea d’Especialista en Psicoteràpia Europsy ( acreditació EFPA). Màster en Paidopsiquiatria Infanto Juvenil per a la Universitat UAB, formació especialitzada en Patologia clínica, diagnòstic diferencial, tractaments de psicoteràpia i reeducació en nens, adolescents i joves.

Màster en Paidopsiquiatria Infanto Juvenil per a la Universitat UAB, formació especialitzada en Patologia clínica, diagnòstic diferencial, tractaments de psicoteràpia i reeducació en nens, adolescents i joves. Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia per a la URL, formació en psicoteràpia d’Adults i tècniques específiques per a la pràctica clínica.

Psicoterapeuta infantil, juvenil i adults. Especialista en problemes emocionals (ansietat, depressió, fòbies, etc.), tècniques d’habilitats socials i modificació de conducta. Experiència en reeducacions i tècniques d’estudi.

Amplia experiència en Estudis Psicodiagnòstics per a la detecció i tractament de Trastorns d’Aprenentatge (dislèxia, TDAH), Trastorns de Conducta o Simptomatologia Emocional (tals com ansietat, estat d’ànim depressiu, obsessions, etc.)

 

ANNA DÍAZ DUELT

Psicòloga General Sanitaria. Graduada en psicologia per la Universitat Ramon Llull.
Psicoterapeuta Cognitiva Integrativa formació rebuda per la Fundació Aiglé de Buenos Aires.
Especialista en Habilitats de la Terapia Dialéctica Conductual pel Linehan Institute de Seattle.
Especialista en Mindfulness per REBAP Internacional.
Psicoterapeuta d’adolescents i adults, especialista en ansietat, depressió, desregulació emocional i problemes de relacions socials. Experiència en grups de Mindfulness i d’habilitats de dbt (Mindfulness, tolerància al malestar, regulació emocional i efectivitat interpersonal).

Neuropsicòloga  

LAIA GARCIA SALA 

CV Laia

Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica del Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat en rehabilitació amb persones amb dany cerebral adquirit a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Servei de Neurologia), l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (UFISS Demències) i el centre sociosanitari Clínica Barceloneta.

Realitza valoracions neuropsicològiques de nens, adolescents i adults amb dificultats escolars i laborals. També realitza intervencions de rehabilitació a persones amb traumatisme cranioencefàlic, així com estimulació precoç amb nens amb retard mental i altres disfuncions orgàniques, i estimulació cognitiva (individual i en grup) de persones amb demència.

COL·LABORADORES

Psicòlogues i Psicoterapeutes

ESTHER GARCÉS CIURANA

Esther

Graduada en Psicologia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia i Màster en Psicologia General Sanitària, Universitat Ramon Llull. Especialista en reeducacions psicopedagògiques.

….

.

.

SANDRA BORNEIS ALBALATE

Graduada en Psicologia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Psicologia General Sanitària, Universitat de Barcelona (UB). Especialista en intervenció psicopedagògica, dificultats d’aprenentatge. Experta en reeducació i reforç escolar en català, castellà, anglès i alemany.

….

Pedagoga         

CRISTINA SALLÉS DOMÈNECH   

Cristina

Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Pedagogia i diplomada en magisteri per la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL).

Professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) impartint docència en el grau de magisteri i professora del Màster en adopció i acolliment: Intervenció multidisciplinària (URL- U.P. Comillas).

Especialista en orientació familiar i atenció a infants i joves, principalment adoptats que presenten dificultats en l’àrea                                                                                                      psico-educativa.

Investiga i publica principalment sobre l’àmbit de la intervenció psicopedagògica, adopció i escola, i l’ atenció a la diversitat.