Serveis que oferim

En base a la nostra missió s’han desplegat serveis i unitats que s’han anat transformant i orientant en funció del context i de les necessitats socials o institucionals detectades. Actualment l’activitat es concentra fonamentalment en:

  • Atenció Psicològica: assessorament i avaluació psicològica. Psicoteràpia individual (infants, adolescents, joves i adults), de parella i familiar.
  • Atenció i assessorament Psicològic Online: atenció, orientació i assessorament per a persones que viuen a l’estranger i també per a persones que, per dificultats físiques, no puguin desplaçar-se al centre.
  • Atenció Psicopedagògica: assessorament, diagnòstic i intervenció (reeducacions) en les dificultats d’aprenentatge.
  • Atenció Neuropsicològicaavaluació i rehabilitació a aquelles persones que presentin alteracions cognitives o trastorns del neurodesenvolupament que suposen dificultats per a dur a terme les activitats de la vida diària.
  • Assessorament a la Família: suport i assessorament a les famílies.
  • Atenció Postadoptivaatenció a les demandes psicològiques i /o pedagògiques provinents de persones adoptades o de famílies adoptives; Grups de suport a mares i pares adoptius; assessorament i /o supervisió a professionals que treballen en relació amb infants o joves adoptats.
  • Grups de Suport i acompanyament per pares i mares, nens, adolescents i adults.
  • Assessorament i formació a Escoles: assessorament i formació a mida per a mestres i altres professionals.
  • Assessorament a les Empreses: assessorament a les empreses per a potenciar l’engagement, millorar l’autoeficàcia del treballador, evitar el burnout, orientar en la direcció de grups de treball, etc.