Myrios col·labora en la investigació sobre Dislèxia amb TEA ediciones

L’Institut Myrios col·labora aquest any en la investigació de la dislèxia, un trastorn de l’aprenentatge que afecta entre el 5 i el 10% de la població adulta mundial.

Myrios és un centre que sempre ha promogut la recerca a nivell psicològic i psicopedagògic entre els seus professionals. En aquesta ocasió, participa en un estudi amb TEA ediciones en la baremació des de la infància fins a la maduresa, d’un futur instrument per a l’avaluació d’aquest trastorn que afecta la lectura i l’escriptura. Myrios està especialment implicat en aquest cas, doncs des de fa uns anys, que rep molta demanda d’estudiants universitaris i de població adulta en general, amb sospites de patir aquesta dificultat i sense un diagnòstic previ. En aquest sentit, pensem que aquests estudis poden contribuir a millorar la detecció, l’avaluació i la intervenció no només en la infància (edat ideal per a intervenir i garantir un bon pronòstic) sinó també en la joventut i l’adultesa.

Aquesta nova eina porta per nom Bateria de Dislèxia (BD) i esperem que pugui esdevenir un instrument útil més enllà de les edats infantils en les que ja disposem d’instruments vàlids i fiables.