ASSERTIVITAT, LA COMUNICACIÓ DE L’AUTOESTIMA

Les habilitats socials són les conductes necessàries per interactuar i relacionar-se amb els altres de manera efectiva i mútuament satisfactòria. El seu aprenentatge està condicionat per experiències viscudes, l’entorn, persones de referència o models.

L’assertivitat és un estil comunicatiu que permet a la persona expressar els seus sentiments, opinions o desitjos de manera respectuosa amb si mateix i amb l’altre.

Per aquest motiu, es considera que és una habilitat que està estretament lligada a l’autoestima, al respecte i afecte vers a un mateix, i per tant al dels altres.

 

Per entendre el concepte, explicarem en què consisteixen els tres estils comunicatius.

Davant d’un conflicte, qualsevol persona pot respondre d’una determinada manera, mostrant-se així agressiva, passiva o assertiva.

 

La Resposta Agressiva implica actituds desafiants, invasives i/o punitives vers l’altre per tal de reafirmar les seves conviccions. Sovint qui ho utilitza empra un volum de veu elevat, insulta o desafia intencionadament al seu interlocutor. Vindria a ser en llenguatge metafòric: aquell que trepitja abans que el trepitgin.

La Resposta Passiva, ens indica una actitud contrària doncs la persona implicada manifesta una actitud de submissió, repressió del malestar i/o indefensió vers l’altre, que promou que aquest s’excedeixi i li falti al respecte. Sovint mostra una actitud tensa, bloqueja els seus pensaments o sentiments i/o utilitza conductes evitatives Aquest comportament sovint genera ansietat, pèrdua de l’autoestima i dificultats per gestionar determinades situacions. Seguint amb la metàfora, seria aquell que deixa que el trepitgin.

En la Resposta Assertiva, la persona tendeix a mostrar una actitud tranquil·la però ferma on tracta de respectar a l’altre però també a si mateix. Per aquest motiu, tendeix a expressar i defensar els seus drets tot i empatitzant amb l’altre. Per aquest motiu, sovint adopta actituds negociadores i pràctiques per tal de solucionar els problemes sense arribar a l’enuig. Així doncs, seria aquell que ni trepitja ni deixa que el trepitgin.

En el fons ningú és sinó que té una actitud agressiva, submísa o assertiva. Per això, tots utilitzem els diferents estils comunicatius en una o altra circumstància. Si bé és bo promoure l’estil comunicatiu assertiu, doncs és el que porta a una bona autoestima. Per això, des de l’Institut Myrios us proposem algunes estratègies:

  • Escoltar Activament a l’altre: escoltar allò que verbalitza però també interpretant què ens vol dir amb aquesta actitud.
  • Ser conscients que el missatge que comuniquem ve determinat en un 35% per la nostra comunicació verbal i en un 65% per la nostra comunicació no verbal, el que implica que cal estar atents no només al què diem, sinó també al com ho diem.
  • No acumular emocions negatives sense comunicar-les: doncs generen malestar, hostilitat i ressentiment.
  • Discutir els temes un per un: procurar no retreure temes del passat o crítiques antigues.
  • Ser específic i breu: per deixar clar el que es pensa o el que es necessita.
  • Mostrar empatia i respecte per l’altre (inclús quan s’està en conflicte). Per exemple: “ Entenc el teu punt de vista, però jo en això penso diferent”.
  • Triar el moment i el lloc adequat per parlar de determinats temes. En general s’aconsella elogiar en públic i emetre crítiques en privat.

 

Roser Castellà

 

Si vols potenciar aquest estil comunicatiu, o bé, si trobes que et costa i vols millorar-lo, pots consultar-nos per a participar en els nostres tallers d’assertivitat o bé, per demanar una atenció individualitzada a l’Institut Myrios, al telèfon 93 153 45 26/671 361 061 o bé, al correu electrònic info@institutmyrios.com.

Posted in:
Articles by
Published: