L’estimulació o rehabilitació cognitiva en l’adultesa

Què és l’estimulació o la rehabilitació cognitiva?

És una intervenció neurorehabilitadora que permet generar a través d’una sèrie d’exercicis, una activitat cerebral de les funcions mentals superiors, que permet reforçar-les. Aquestes funcions són les que ens fan més humans, doncs ens permeten realitzar moltes activitats elaborades que utilitzem en el nostre dia a dia sense ser-ne conscients. Entre elles podríem enumerar les següents: memòria, atenció, llenguatge, planificació, flexibilitat cognitiva, raonament, abstracció, seqüenciació, percepció (gnòsies), càlcul, moviments simples i complexos (pràxies), …

 

Quan es necessita realitzar una estimulació o una rehabilitació cognitiva?

De la mateixa manera que quan tenim un dolor físic o muscular requerim de la intervenció de l’especialista, un traumatòleg, o un fisioterapeuta,… quan es donen dificultats o alteracions a nivell cerebral, després de l’atenció neurològica (neuròlegs, neurofisiòlegs, neurocirurgians), pot ser necessària la intervenció per part d’un neuropsicòleg. Aquest especialista és l’encarregat d’avaluar a la persona que ha patit un accident vascular cerebral (AVC) o un traumatisme cranioencefàlic (TCE) o un consum perllongat de drogues (addicció), o simplement la sospita de pèrdues de memòria, o un retard en el neurodesenvolupament, o davant de dificultats associades a un síndrome en la infància (síndrome de down, síndrome de Prader Willi, síndrome d’Angelman, síndrome de X Fràgil, trastorn de l’espectre de l’alcoholisme fetal (TEAF), etc.), i explorar quines activitats manté intactes i quines han estat afectades. Així, pot dibuixar un mapa dels punts forts i les alteracions que presenta la persona i dissenyar un pla d’intervenció individualitzat que permeti estabilitzar la situació i per tant, alentir les pèrdues (estimulació), o bé millorar la situació adquirint de nou, en la mesura del possible, aquelles capacitats perdudes o no adquirides (rehabilitació).

Un altre element a tenir en compte en el quan acudir al neuropsicòleg és que els estudis ens demostren que com més aviat comencem la intervenció, millors en poden ser els resultats. Doncs la plasticitat cerebral n’és un element clau, però el temps que passi sense posar-hi remei pot ser del tot contraproduent per a la millora.

Qui pot necessitar d’aquest tipus d’intervenció?

Com es pot despendre de l’enumeració prèvia de les situacions que requereixen de l’atenció neuropsicològica, abarca des de la infància fins a la vellesa. En qualsevol cas, a part de la implicació del propi usuari serà necessari el treball amb els familiars (sobretot en l’etapa de la infància i la vellesa), per ajudar-los a prendre consciència de la situació, a orientar-los en la manera d’atendre al seu familiar, en implicar-los en l’estimulació o rehabilitació i en acollir les seves inquietuds, necessitats i dubtes.

De quins instruments disposem?

A més a més del treball amb full i paper (quaderns d’exercicis que recullen activitats diverses per al treball de les diferents funcions), cada cop més disposem d’eines més elaborades, entretingudes i motivadores per emprar en l’estimulació o rehabilitació neuropsicològica. Així, les aplicacions per a mòbils, tauletes i/o ordinadors ens ofereixen grans possibilitats que permeten seguir amb la intervenció també en el domicili. Doncs l’estimulació i/o rehabilitació no comença i acaba en la sessió amb el neuropsicòleg, sinó que és necessari seguir el treball en el domicili. Doncs com més es treballi millors poden ser els resultats.

Dra. Laia Garcia

 

A l’Institut Myrios disposem de la figura del neuropsicòleg que atén aquestes demandes per a la millora del benestar de la persona i dels seus familiars. Estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte, al telèfon 93 418 26 87/671 361 061 o bé a través del nostre correu info@institutmyrios.com.

Posted in:
Articles by
Published: