Presentació

Vam crear l’institut Myrios amb la finalitat de poder oferir serveis d’atenció a les persones, a les famílies i a les organitzacions, que els ajudin a desenvolupar-se de forma plena. Som un equip multidisciplinari consolidat amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit de la psicologia i la psicopedagogia. Compaginem l’activitat clínica i d’assessorament amb la docència universitària i la investigació; pràctica i recerca s’informen i enriqueixen mútuament. Restem també receptius a les necessitats emergents dels col·lectius o persones a qui atenem, alhora que també contribuïm a la divulgació de la salut mental, familiar i organitzacional, oferint conferències per a diferents col·lectius, així com entrevistes o tallers en distints medis.

L’Institut Myrios és un centre de referència en quant a la formació, assessorament i suport a les persones (nens, adolescents, adults, gent gran, parelles i famílies), donant resposta a les dificultats que puguin sorgir durant tot el procés maduratiu de la persona, des de la infantesa fins a l’etapa adulta i la vellesa. En l’àmbit familiar estem especialitzats també per a treballar amb les especificitats de les famílies adoptives i d’acollida.

Partim d’un posicionament integrador, interdisciplinari, i centrat en la relació.

  • Integrador, en el sentit que no ens adscrivim a un model teòric únic sinó que treballem des de la consideració conjunta i teòricament coherent de les diferents evidències empíriques sobre l’àmbit.
  • Interdisciplinari, en tan en quan sabem que és important atendre les persones en la seva multidimensionalitat. Oferim el treball conjunt des de diferents àrees (psicològica, educativa, social) així com tenim sempre en ment altres recursos als que els usuaris dels nostres serveis poden accedir si ho necessiten.
  • Centrat en la relació, atenent al fet que l’experiència relacional modela la persona des de l’inici mateix de la seva vida. Independentment de quin sigui el focus de treball, sempre restem atents a la influència dels processos relacionals tan en la gènesi de les dificultats com de les sol·lucions .

Construïnt possibilitats… Des de quin model teòric treballem?

Treballem de manera integradora i donem sentit a la nostra tasca des del constructivisme. Sintetitzant, partim de la importància de la (re)construcció de l’experiència del client per tal de generar alternatives més viables. La viabilitat de cada alternativa depèn de la seva rellevància per a explicar allò que el client considera essencial, de la seva concordança amb la visió del client i del seu potencial per a la generació d’alternatives de futur més viables.

“La persona no és el problema, el problema és el problema” (M. White i D. Epston)

Tan en la intervenció psicoterapèutica com en l’assessorament psicològic o educatiu, pretenem que la persona que pateix no s’ identifiqui amb el seu problema, sinó que pugui centrar-se en trobar els seus propis recursos per a resoldre’l. La persona és molt més que els problemes que pateix, per greus que siguin, i és en aquest sentit que la nostra intervenció es centra en la recerca de potencialitats i recursos.

Què és la Psicoteràpia?

Per a obtenir una explicació detallada sobre què és la psicoteràpia i quan acudir a un psicoterapeuta, podeu clicar a la web de FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas):

http://www.feap.es/index.php/preguntas/usuarios-de-psicoterapia

Per què ens anomenem MYRIOS?

Per a posar nom a l’institut, en volíem un que representés d’alguna manera la multiplicitat d’opcions que tenim en la (re)construcció de l’experiència personal. I per aquest motiu ens vam inspirar en les cartes del Myriorama.

El Myriorama, al segle XIX, era un joc per a nens que consistia en un conjunt de targetes il·lustrades que els nens podien organitzar de maneres infinites formant imatges de paisatges cada vegada diferents, però sempre coherents. La paraula myriorama es va crear per a definir una miríada d’imatges, seguint el model del panorama, el diorama, o el cosmorama.

Podem veure la vida com un Myriorama. Mantenim un eix, reorganitzem les escenes, els personatges, les situacions… Podem fins i tot (re)construir l’eix, si volem i sabem o aprenem com fer-ho.

myriorama_cards